Katalog detaliczny

Regulamin sklepu internetowego ok-buty.pl

Definicje

 

- Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i składa zamówienie na stronach sklepu;

- Sklep internetowy (Sklep) – serwis www.ok-buty.pl na stronach którego Klient może składać zamówienia;

- Towar – produkty przedstawione na stronach serwisu;

- Koszyk – konto na którym Klient kumuluje zamówione towary;

- Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dziennik Ustaw Nr 16, p. 93 ze zmianami);

- Zamówienie – wyrażenie woli Klienta oświadczające rodzaj i liczbę towaru.

- Umowa sprzedaży - umowa kupna-sprzedaży towaru , zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zasady korzystania z serwisu

 

1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędna jest rejestracja na tej stronie internetowej.

2. Warunkiem rejestracji w ramach Sklepu internetowego są ukończone 18 lat.

3. Poprzez rejestrację na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach niezbędnych dla wykonania Umowy pomiędzy Klientem a Sklepem.

4. Zobowiązania stron:

 

a) Klient zobowiązuje się do:

- korzystania ze stron Sklepu w sposób nie zakłócający bezpieczeństwa technicznego;

- nierozsyłanie w ramach serwisu reklamy obcej oraz spamu;

- korzystania z informacji zamieszczonej na stronach Sklepu internetowego w zakresie użytku osobistego;

- korzystania z serwisu www.ok-buty.pl wyłącznie zgodnie z zobowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami Prawa oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z internetu.

 

b) Sklep zobowiązuje się do:

 

- przedstawienia na swoich stronach Towaru należytej jakości;

- nadawać usługi zadeklarowane na stronach Sklepu internetowego;

- należycie reagować na uzasadnione reklamacje Klienta dotyczące nabytego towaru lub jakości usług nadanych Sklepem internetowym.

 

Procedura zawarcia Umowy kupna-sprzedaży

 

1. Wejść na stronę internetową www.ok-buty.pl, dokonać wyboru towaru z wyszczególnieniem jego kolorystyki, rozmiaru, ilości.

2. Wybór zamówionego towaru dokonuje się drogą dodania ich do koszyka Klienta.

3. Klient ma możliwość modyfikować swoje zamówienie w trakcie jego dokonywania.

4. Po dokonaniu zamówienia i podaniu wymaganych danych dotyczących towaru oraz adresu dla jego dostarczenia do Klienta wyświetlą się następne informację:

 

- nazwa towaru;

- cena jednostkowa oraz łączna zamówionych produktów a także wartość dostawy;

- informacja o sposobie płatności;

- informacja o sposobie dostawy.

 

5. Złożenie zamówienia następuje wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych osobowych, które zaznaczone jako „obowiązkowe” poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

6. Złożenie przez Klienta Zamówienia równoznaczne oświadczeniu woli zawarcia Umowy kupna-sprzedaży z www.ok-buty.pl zgodnie z tym Regulaminem.

 

7. Po wysłaniu Zamówienia na e-mail Klienta jest wysyłana wiadomość z potwierdzeniem jego przyjęcia.

 

8. Umowa kupna-sprzedaży uważana za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wyżej oznaczonego e-maila.

 

Dostawa towaru

 

Dostawa Towaru zakupionego w Sklepie internetowym będzie dokonana na adres Klienta wskazany w Zamówieniu.

Usługa dostawy Towarów dokonuje się w sposób wybrany przez Klienta i zaznaczony w Zamówieniu.

Koszty i terminy dostawy będą podane w trakcie złożenia Zamówienia.

 

Sposób płatności i ceny Towarów

 

Waluta Umowy kupna-sprzedaży – polskie złote.

Płatności można dokonać drogą przelewu na konto bankowe Sklepu internetowego, w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru od kuriera lub kartą płatniczą.

 

Reklamacje

 

Wszelkie reklamację dotyczące jakości towarów i usług przyjmowane są drogą elektroniczną na adres, wskazany na portale www.ok-buty.pl oraz rozpatrują się w terminach zgodnych z przepisami Prawa Polskiego. 

 

Katalog hurtowy

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Teraz! +48-884-963-536,

Regulamin

Polityka prywatności i bezpieczeństwo