Katalog detaliczny

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Ok-buty.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwo

 

1. Rejestracja Klienta w Sklepie internetowym oznacza iż Klient wyraża zgodę na bezpieczne przetwarzanie własnych danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania Sklepem Ok-buty.pl swoich zobowiązań dotyczących sprzedaży obuwia oraz jego dostawy na wskazany w Zamówieniu adres.

 

2. Baza danych Klienta, a mianowicie: imię, nazwisko, adres dostawy towaru, nazwa firmy, dane ewidencji podatkowej, numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, adres domowy, szczegóły kart płatniczych oraz kont bankowych – będzie przechowywana z wymaganą Prawem Polskim starannością. Dane osobowe Klienta, posiadanie których przez Sklep internetowy będzie skutkiem rejestracji na stronach Ok-buty.pl, są umieszczane w najbardziej bezpiecznym obszarze i chronione przed kradzieżą.

 

3. Sklep internetowy przyjmuje na siebie funkcję administratora osobowych danych Klienta które to podane zostały w trakcie złożenia oraz realizacji Zamówienia. W swojej działalności Sklep kieruje się przepisami Prawa Polskiego, a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i zasadami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 

4. Poprzez rejestrację na stronach obuwniczego Sklepu internetowego Ok-buty.pl Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w niezbędnych zakresach wybranej przez Klienta firmie dostawczej, Poczcie Polskiej, do służby kurierskiej, których udział będzie nieunikniony dla dostarczenia zakupionego w sklepie internetowym towarów. Każde przekazanie danych osobowych Klienta osobom lub jednostkom trzecim będzie następowało wyłącznie po dodatkowym uściśleniu, sprawdzeniu aktualności oraz otrzymaniu potwierdzenia zgody Klienta.

 

5. Klient może zmieniać własne dane osobowe na swoim koncie rejestracyjnym bez dodatkowej zgody Sklepu internetowego. Także pozwala się całkowicie usunąć informację osobowe, ale nastąpić to może wyłącznie po wykonaniu zobowiązań Stron wobec siebie i upływie terminów reklamacji, bądź po potwierdzeniu przez Klienta braku owych.

 

6. Sklep internetowy ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu badania opinii społecznej, rynku zbytu, zapotrzebowań obywateli w zakresie usług i towarów. O wynikach w.w. informacja będzie przekazywana do Klienta drogą mailową, równie jak informacja o nowych dostawach obuwia do Sklepu, o planowanych konkursach, dodatkowych bonusach, wysprzedażach i obniżkach cen na nasze obuwie.

 

7. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymania informacji reklamowej. Dla tego wystarczy poinformować Sklep internetowy o rezygnacji drogą mailową.

 

8. Sklep internetowy gwarantuje że dysponuje niezbędnymi technologiami, zabezpieczeniem technicznym, dobrą wolą oraz posiada wymaganą wiedzę dla należytego przechowywania danych osobowych Klienta. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Sklep Ok-buty.pl są wielostopniowe oraz są ulepszane i modernizowane regularnie.

Katalog hurtowy

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Teraz! +48-884-963-536,

Regulamin

Polityka prywatności i bezpieczeństwo